Links

Boekje over beeldende therapie- “Als we maar niet gaan haken, punniken of breien”  

https://nvbt.vaktherapie.nl/download/?id=79265

 

Filmpjes ervaringsdeskundigen over beeldende therapie

 https://vimeo.com/80189630

 https://vimeo.com/79294855

 

Film: Creatieve Therapie in de oncologische zorg
In de film’Vaktherapieën in de oncologische zorg‘vertellen patiënten en professionals over hun ervaringen bij Creatieve therapie. Over het reduceren van pijn, rouwverwerking, het verminderen van angsten en het opnieuw betekenis geven aan het leven.

Perspectief in het nieuws