Wat is Vaktherapie Beeldend?

Beeldende therapie is gericht op doen en ervaren. Naast (korte) gesprekken worden creatieve middelen zoals verf, krijt, collage en klei gebruikt om inzicht te krijgen in je problemen of klachten en om acceptatie of veranderingsprocessen op gang te brengen. 

 

Opgedane ervaringen tijdens het beeldend werken leiden tot nieuwe vaardigheden en inzichten die praktisch toepasbaar zijn in het dagelijks leven. Je hoeft niet creatief te zijn voor deze therapie, het beeldend werken is een middel en geen doel. 

 

Acceptance and Commitment Therapy.

 

Afgekort als ACT is een derde generatie gedragstherapie en is erkend als evidence based therapy. ACT bestaat uit zes verschillende vaardigheden: acceptatie, defusie, mindfulness, het zelf, waarden en toegewijd handelen, met als doel je psychologische flexibiliteit te kunnen vergroten. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van metaforen en ervaringsgerichte oefeningen. Bij deze therapie maak ik gebruik van de ACT Guide App. Hiermee heb je thuis, op elk moment van de dag de beschikking over oefeningen, meditaties en uitleg.

 

 

Wie ben ik?

Anne Klaarwater – Vaktherapeut Beeldend

Pas nadat ik zelf heb ervaren dat leven niet altijd eenvoudig is ben ik de studie Vaktherapie Beeldend gaan doen aan Hogeschool Utrecht. Ik heb geleerd verder te kijken dan de eerste indruk, naar mogelijkheden van mensen om door te gaan met leven als het tegenzit. Acceptance and Commitment Therapy is een geweldige methode die ik integreer in mijn leven als mens en therapeut. 

Werkwijze

Behandeltraject

Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we je klachten en waar je hulp bij nodig hebt. Je krijgt informatie over de therapie, of individuele- of misschien groepstherapie gewenst is, en een indicatie over de hoeveelheid behandelingen. Je ontvangt voor aanvang van het traject je persoonlijke behandelplan. Hierin staan je hulpvraag, het doel waar we beeldend aan gaan werken en de afspraken die we samen maken.

+31(0)615346302

Luzernevlinder 1, 1791TR Den Burg

anne@perspectief-texel.nl