Klachtenregeling

De wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

Vanaf 1 januari 2017 moet elke zorgverlener in Nederland voldoen aan bepaalde eisen die de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) stelt. Ook mijn praktijk voldoet aan deze nieuwe eisen.

U heeft een klacht

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over de geleverde zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u uw klacht met mij bespreekt. Samen kunnen we dan tot een passende oplossing komen. Mocht u dat niet prettig vinden of komen we er samen niet uit, dan kunt u gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hieraan zijn geen kosten verbonden voor u.  U kunt in dit geval uw klacht indienen via de website https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen/. De klachtenfunctionaris zal vervolgens bemiddelen om zo met elkaar tot een oplossing te komen.

Geschilleninstantie

Komen we er samen niet uit en lukt het ook met bemiddeling van een klachtenfunctionaris niet, dan kunt u zich wenden tot de geschilleninstantie KlachtenPortaal Zorg (KPZ). Dit is een onafhankelijke commissie die ook door het ministerie van VWS erkend is. Ook mijn praktijk is bij deze geschilleninstantie aangesloten. KPZ brengt vervolgens een bindend advies uit. Op deze manier komen we tot een schikking. Eventueel kan KPZ ook een schadeclaim toekennen.