Therapie voor volwassenen

Als volwassene gebruik je veel verbale communicatie. Op je werk, thuis, met vrienden, taal is een veel gebruikt middel om jezelf te kunnen verwoorden. Maar wat doe je wanneer je hier problemen mee hebt of hebt gekregen? Door bijvoorbeeld iets wat je meegemaakt hebt of door een fase in je leven kan het gebeuren dat het je niet meer lukt woorden te geven aan je gevoelens.

Daarnaast maak je als mens verschillende fases in je leven mee, je wordt bijvoorbeeld moeder, je gaat met pensioen, je wordt ziek of je maakt iets ingrijpends mee. Dit kan soms klachten geven omdat je moeite hebt met het wennen aan de nieuwe situatie of omdat je niet direct je weg erin kunt vinden. Beeldend werken kan je ondersteunen en meer duidelijkheid geven over de situatie. Voor mijn afstudeerscriptie heb ik onderzoek gedaan in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis naar beeldende therapie voor mensen met kanker en hun partner. Zorgverleners en deelnemers aan de pilot zien toegevoegde waarde van beeldend werken bij het samen verwerken van de diagnose en de gevolgen ervan in het dagelijks leven. De hieruit voortkomende module zal uit 7 sessies bestaan waarin verschillende thema’s aan bod zullen komen. 

Enkele klachten waarbij beeldende vaktherapie kan ondersteunen zijn bijvoorbeeld:

 • Futloos/somber gevoel
 • Angst en paniek
 • Moeite met in- of doorslapen
 • Veel piekeren
 • Stemmingswisselingen
 • Snel boos worden/geïrriteerd raken
 • Relatieproblemen
 • Steeds terugkerende negatieve gedachten/gevoelens (trauma/verlies)
 • Slecht over jezelf denken (negatief zelfbeeld)
 • Bang dingen fout te doen
 • Dwangmatige gedachten/handelingen
 • Eetproblematiek
 • Omgaan met ziekte
 • Rouwverwerking