Therapie voor adolescenten

In deze fase van je leven gebeurt er veel. Je gaat naar de OSG of met de boot naar een andere middelbare school. Je lijf verandert, je wil zelf keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen maar wie ben je eigenlijk of wie wil je zijn?

Opgaan in een groep is veilig maar om je eigen persoonlijkheid te ontwikkelen zal je ook dingen alleen moeten doen. Dit kan soms best lastig zijn.

Het kan ook zijn dat je eerder in je leven iets vervelends hebt meegemaakt. 

Juist in de puberteit kun je hier last van krijgen. Beeldende therapie in combinatie met Acceptance and Commitment Therapy kan je helpen hier meer zicht op te krijgen. Het kan je helpen bij verwerking, keuzes duidelijker te maken, beter te snappen, te ontdekken en te accepteren wie je bent.

Enkele klachten waarbij beeldende vaktherapie kan ondersteunen zijn bijvoorbeeld:

 • Onzekerheid/faalangst
 • Moeheid
 • Gespannen zijn
 • Snel geïrriteerd zijn
 • Steeds terugkerende negatieve gedachten/herinneringen (over het verleden)
 • Moeite met het behouden van structuur
 • Moeite met het erkennen/herkennen en uiten van emoties
 • Dwanggedachten/handelingen
 • Eetproblematiek
 • Somberheid/down voelen
 • Rouwverwerking